Subskrybuj kanał RSS

POWRÓT

Podstawowe dane podmiotu

Prezydent

Rada Miejska

Struktura urzędu

Rada Miejska

Prawo

Finanse i majątek

Projekty dokumentów

Dokumenty kontroli

Inne wystąpienia i oceny

Rejestry, ewidencje, archiwa

Wybory Prezydenta RP - 2015

Wybory Samorządowe 2014

Wybory do Parlamentu Europejskiego

WYBORY 2011

Tablica ogłoszeń

Jednostki organizacyjne

Zamówienia Publiczne

Inwestycje

Elektroniczna skrzynka podawcza

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej

Kontrola zarządcza w Mieście Przemyślu

Tablica ogłoszeń

2014-05-05 16:55:00 Zarządzenie Nr 152/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Przemyślu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 20
Zarządzenie Nr 152/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Przemyślu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Zarządzenie Nr 152/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Przemyślu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach 
2014-05-02 12:23:00 Informacja Prezydenta Miasta Przemyśla dotycząca udostępniania spisu wyborców
  INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA PRZEMYŚLA Z DNIA 02 MAJA 2014 R.   DOTYCZĄCA UDOSTĘPNIANIA SPISU WYBORCÓW     W związku z zarządzonymi na dzień 25-05-2014r. wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego         w dniach od 05 do 19 maja br. od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Przemyślu (Rynek 1, II 
2014-03-05 08:04:00 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w wyborach do parlamentu Europejskiego
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Parlamentu Europejskiego,zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.  
2015-02-25 09:24:00 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów m. Przemyśla jako działki nr: 688/5, 669/5, 693/4 obr. 203 przy ul. Mo
obowiązuje od: 2015-02-25 do: 2015-03-11 Przemyśl, dnia 25 lutego 2015 r.   BGP.6733.24.2014   O B W I E S Z C Z E N I E   Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199)   z a w i a d a m 
2015-02-23 15:02:00 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Budowa sieci wodociągu rozdzielczego z przebiegiem inwestycji liniowej przez działki nr: 958/3, 974/2 obr. 212 oraz działkę nr 161 obr. 213, przy ul. Pikulickie
obowiązuje od: 2015-02-23 do: 2015-03-09 Przemyśl, dnia 23 lutego 2015 r.   BGP.6733.26.2014   O B W I E S Z C Z E N I E   Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), 
2015-02-23 14:49:00 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: Budowa odcinka sieci ciepłowniczej wraz z kablem sygnalizacyjnym przez most i wiadukt w drodze obwodowej miasta Przemyśla, w rejonie ul. Sanowej i
obowiązuje od: 2015-02-23 do: 2015-03-09 BGP.6733.6.2015   Przemyśl, dnia 19 lutego 2015 r.   O B W I E S Z C Z E N I E   Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2012 r. poz. 647 z późniejszymi 
2015-02-23 14:40:00 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: "Zagospodarowanie terenu działek nr: 2869, 2870, 2901 i 2880 obr. 202 – przystani wodnej – położonego przy ul. 22 Stycznia w Przemyślu..."
obowiązuje od: 2015-02-23 do: 2015-03-09 BGP.6733.5.2015    Przemyśl, dnia 16 lutego 2015 r.   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z póżn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647 z 
2015-02-13 13:23:00 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: "Przebudowa rozdzielnicy nn 0,4kV na stacji transformatorowej, budowa linii kablowych nn 0,4kV wraz ze złączami kablowymi, złączami licznikowymi o
obowiązuje od: 2015-02-13 do: 2015-02-27 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) BGP.6733.4.2015   Przemyśl, dnia 12 lutego 2015 r.   O B W I E S Z C Z E N I E   Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami), 
2015-02-10 14:24:00 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalno-usługowego na dz. nr 994 obr. 207 przy ul. Rakoczego w P
obowiązuje od: 2015-02-10 do: 2015-02-24 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) BGP.6733.3.2015   Przemyśl, dnia 10 lutego 2015 r.   O B W I E S Z C Z E N I E   Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami),  
2015-02-06 13:14:00 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Budowa linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowymi oraz przyłączami kablowymi przy ul. Joachima Lelewela oraz ul. Bolesława Śmiałego w Prz
obowiązuje od: 2015-02-06 do: 2015-02-20 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) BGP.6733.2.2015   Przemyśl, dnia 5 lutego 2015 r.   O B W I E S Z C Z E N I E   Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami), 
2015-02-03 14:57:00 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla: budowa stacji demontażu samochodów... na terenie działek nr 308, 309, 310 i 312 obr. 215 oraz ogrodzenia terenu działek nr 308, 309 i 310 obr.
obowiązuje od: 2015-02-03 do: 2015-02-17 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) Przemyśl, dnia 3 lutego 2015 r.   BGP.6740.264.2014    OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z póżn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania 
2015-01-30 11:54:00 OGŁOSZENIE o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla: Budowa stacji tankowania paliw płynnych przy ul. Wincentego Pola w Przemyślu
obowiązuje od: 2015-01-30 do: 2015-02-13 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)  
2015-01-29 14:13:00 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Zagospodarowanie terenu działek nr: 1764, 1765, 1766, 1373 i części działek nr: 1341, 1372, 1768, 1774/5 obr. 205, położonego przy Wybrzeżu Ojca Św. Jana Pawła
obowiązuje od: 2015-01-29 do: 2015-02-12 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) BGP.6733.20.2014    Przemyśl, dnia 26 stycznia 2015 r.   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r., poz. 647 z 
2015-01-28 10:23:00 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr: 868/4 obr. 215 dla zasilania budynku jednorodzinnego przy ul
obowiązuje od: 2015-01-28 do: 2015-02-11 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) Przemyśl, dnia 28 stycznia 2015 r.   BGP.6733.23.2014    OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 49, § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647 z 
2015-01-15 13:43:00 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PE - Ø 110 na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Ofiar Katynia w Przemyślu".
obowiązuje od: 2015-01-15 do: 2015-01-29 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) Przemyśl, dnia 14 stycznia 2015 r.   BGP.6733.1.2015   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), 

Konto Bankowe

Urząd Miejski w Przemyślu
Rynek 1, 37-700 Przemyśl1 MARCA 2014 r.

KLIKNIJ SPRAWDŹ JAK 
DOKONYWAĆ WPŁAT

 

 

Kanał Miejski w Serwisie YouTube            Profil w Serwisie FACEBOOK.COM

Wszystkie Informacje na Temat Nowego Systemu Gospodarowania Odpadami

kalendarz imprez

Facebook

Wideo

 

Pogoda