Subskrybuj kanał RSS

POWRÓT

Podstawowe dane podmiotu

Prezydent

Struktura urzędu

Rada Miejska

Prawo

Finanse i majątek

Projekty dokumentów

Dokumenty kontroli

Inne wystąpienia i oceny

Rejestry, ewidencje, archiwa

Wybory Samorządowe 2014

Wybory do Parlamentu Europejskiego

WYBORY 2011

Tablica ogłoszeń

Jednostki organizacyjne

Zamówienia Publiczne

Inwestycje

Elektroniczna skrzynka podawcza

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej

Tablica ogłoszeń

2014-05-05 16:55:00 Zarządzenie Nr 152/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Przemyślu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 20
Zarządzenie Nr 152/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Przemyślu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Zarządzenie Nr 152/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Przemyślu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach 
2014-05-02 12:23:00 Informacja Prezydenta Miasta Przemyśla dotycząca udostępniania spisu wyborców
  INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA PRZEMYŚLA Z DNIA 02 MAJA 2014 R.   DOTYCZĄCA UDOSTĘPNIANIA SPISU WYBORCÓW     W związku z zarządzonymi na dzień 25-05-2014r. wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego         w dniach od 05 do 19 maja br. od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Przemyślu (Rynek 1, II 
2014-03-05 08:04:00 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w wyborach do parlamentu Europejskiego
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Parlamentu Europejskiego,zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.  
2014-09-01 15:16:00 Zarządzenie Nr 366/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 1 września 2014 r. w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl
obowiązuje od: 2014-09-01  
2014-09-04 11:49:00 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji stwierdzającej przejście w trwały zarząd RZGW w Krakowie gruntów pokrytych wodami rzeki San
obowiązuje do: 2014-09-11 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)  
2014-08-14 13:34:00 Ogłoszenie dotyczące realizacji zadania publicznego na publikację wydawnictwa
obowiązuje od: 2014-08-14 do: 2014-08-20 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)  
2014-06-20 09:58:00 Obwieszczenia RDOŚ w sprawie zawiadomienia stron postępowania i podania do publicznej wiadomości informacji, iż w dniu 18.06.2014 r. wydana została decyzja zmieniająca decyzję z dnia 25.06.2010 r. znak RDOŚ-18-WOOŚ-6613-1-53/09/bk o środowiskowych u
Obwieszczenia RDOŚ  w sprawie zawiadomienia stron postępowania i podania do publicznej wiadomości informacji, iż w dniu 18.06.2014 r. wydana została decyzja zmieniająca decyzję z dnia 25.06.2010 r. znak RDOŚ-18-WOOŚ-6613-1-53/09/bk o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: “Budowa drogi obwodowej m. Przemyśla, łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885"  
2014-05-27 13:05:00 INFORMACJA Prezydenta Miasta Przemyśla o wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla
obowiązuje od: 2014-05-28 do: 2014-07-11 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) Przemyśl 2014-05-27 BRMP.II.5.42.11.2013 INFORMACJA Prezydenta Miasta Przemyśla o wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla     Zgodnie z art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późniejszymi zmianami) informuję o wyłożeniu do publicznego wglądu 
2014-05-16 15:16:00 O G Ł O S Z E N I E o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla - Aktualizacja 2004/2005
obowiązuje od: 2014-05-16 do: 2014-07-11 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) Przemyśl 2014-05-14 BRMP.II.5.42.11.2013 O G Ł O S Z E N I E Prezydenta Miasta Przemyśla o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla   -  Aktualizacja 2004/2005 Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późniejszymi zmianami) 
2014-05-02 12:45:00 Informacja o losowaniu publicznym składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta Przemyśla
 
2014-04-30 13:18:00 Rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań z zakresu sportu
Informujemy o rozstrzygnięciu konkursu na realizację w 2014 roku zadań z zakresu sportu. Wyniki konkursu w załączeniu.    
2014-04-15 09:29:00 Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2014.
 
2014-02-26 11:02:00 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU PISEMNYM NA WYDZIERŻAWIENIE POWIERZCHNI REKLAMOWYCH W WIATACH PRZYSTANKOWYCH NIE WYPOSAŻONYCH W GABLOTY REKLAMOWE ORAZ GABLOT W WIATACH I NA KONSTRUKCJACH WSPORCZYCH WOLNOSTOJACYCH USYTUOWAN
obowiązuje od: 2014-02-26 do: 2014-03-12 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)   OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   W PRZETARGU PISEMNYM NA WYDZIERŻAWIENIE POWIERZCHNI REKLAMOWYCH W WIATACH PRZYSTANKOWYCH NIE WYPOSAŻONYCH W GABLOTY REKLAMOWE ORAZ GABLOT W WIATACH I NA KONSTRUKCJACH WSPORCZYCH WOLNOSTOJACYCH USYTUOWANYCH NA PRZYSTANKACH KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE MIASTA PRZEMYŚLA, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZADZAJACYM JEST GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL. Gmina Miejska Przemyśl Rynek 1 37-700 Przemyśl ogłasza, 
2014-09-11 15:26:00 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Przemyśla o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 378 w obrębie 206 m. Przemyśla
obowiązuje od: 2014-09-11 do: 2014-11-11 Przemyśl, dnia 08 września 2014 r. GKK-V.6821.5.2014 OGŁOSZENIE Działając na podstawie art. 4 pkt 9, 9b 1 , art. 114 ust. 3 i 4, art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) Prezydent Miasta Przemyśla wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Przemyślu, oznaczonej 
2014-09-11 15:19:00 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Przemyśla o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 325 w obrębie 206 m. Przemyśla
obowiązuje od: 2014-09-11 do: 2014-11-11 Przemyśl, dnia 08 września 2014 r. GKK-V.6821.3.2014 OGŁOSZENIE Działając na podstawie art. 4 pkt 9, 9b 1 , art. 114 ust. 3 i 4, art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) Prezydent Miasta Przemyśla wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Przemyślu, oznaczonej 

Konto Bankowe

Urząd Miejski w Przemyślu
Rynek 1, 37-700 Przemyśl1 MARCA 2014 r.

KLIKNIJ SPRAWDŹ JAK 
DOKONYWAĆ WPŁAT

 

Kanał Miejski w Serwisie YouTube            Profil w Serwisie FACEBOOK.COM

Wszystkie Informacje na Temat Nowego Systemu Gospodarowania Odpadami

kalendarz imprez

Subskrypcja

Pogoda