Subskrybuj kanał RSS

POWRÓT

Podstawowe dane podmiotu

Prezydent

Struktura urzędu

Rada Miejska

Prawo

Finanse i majątek

Projekty dokumentów

Dokumenty kontroli

Inne wystąpienia i oceny

Rejestry, ewidencje, archiwa

Wybory Samorządowe 2014

Wybory do Parlamentu Europejskiego

WYBORY 2011

Tablica ogłoszeń

Jednostki organizacyjne

Zamówienia Publiczne

Inwestycje

Elektroniczna skrzynka podawcza

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej

Kontrola zarządcza w Mieście Przemyślu

Tablica ogłoszeń

2014-05-05 16:55:00 Zarządzenie Nr 152/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Przemyślu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 20
Zarządzenie Nr 152/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Przemyślu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Zarządzenie Nr 152/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Przemyślu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach 
2014-05-02 12:23:00 Informacja Prezydenta Miasta Przemyśla dotycząca udostępniania spisu wyborców
  INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA PRZEMYŚLA Z DNIA 02 MAJA 2014 R.   DOTYCZĄCA UDOSTĘPNIANIA SPISU WYBORCÓW     W związku z zarządzonymi na dzień 25-05-2014r. wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego         w dniach od 05 do 19 maja br. od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Przemyślu (Rynek 1, II 
2014-03-05 08:04:00 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w wyborach do parlamentu Europejskiego
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Parlamentu Europejskiego,zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.  
2014-09-01 15:16:00 Zarządzenie Nr 366/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 1 września 2014 r. w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl
obowiązuje od: 2014-09-01  
2014-11-19 14:38:00 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Budowa kładki dla rowerów z dojazdami w formie ścieżki rowerowej oraz miejscem obsługi rowerzystów na dz. nr 1602/1, 1602/2 i 1774/5 obr. 205 przy Wybrzeżu Ojca
obowiązuje od: 2014-11-19 do: 2014-12-03 BGP.6733.17.2014   Przemyśl dnia 18 listopada 2014 r.   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r., poz. 647 z późn. 
2014-11-14 13:55:00 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 14 obejmująca budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbudo
obowiązuje od: 2014-11-14 do: 2014-11-28 Przemyśl, dnia 14 listopada 2014 r.   BGP.6733.14.2014   O B W I E S Z C Z E N I E   Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), 
2014-11-14 13:47:00 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku jednorodzinnego (na dz. nr 1741/1 obr.202) z przebiegiem przez teren dzi
obowiązuje od: 2014-11-14 do: 2014-11-28 Przemyśl, dnia 12 listopada 2014 r.   BGP.6733.16.2014   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2012 r., poz. 647 z 
2014-11-13 09:30:00 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Zagospodarowanie terenu działek nr: 1764, 1766 i 1768 obr. 205, położonego przy Wybrzeżu Ojca Św. Jana Pawła II w Przemyślu..."
obowiązuje od: 2014-11-13 do: 2014-11-27 BGP.6733.20.2014    Przemyśl, dnia 7 listopada 2014 r.   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z póżn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647 z 
2014-11-13 09:19:00 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Zagospodarowanie terenu działek nr: 2869, 2870, 2901 i 2880 obr. 202 – przystani wodnej – położonego przy ul. 22 Stycznia w Przemyślu..."
obowiązuje od: 2014-11-13 do: 2014-11-27 BGP.6733.21.2014    Przemyśl, dnia 7 listopada 2014 r.   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z póżn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647 z 
2014-11-03 10:42:00 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Cegielnia”
obowiązuje od: 2014-11-03 do: 2014-11-30 Przemyśl 2014-10-22 BRMP.II.5. 43.1.2014                O G Ł O S Z E N I E Prezydenta Miasta Przemyśla o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Cegielnia” Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 647 z 
2014-11-03 10:32:00 OGŁOSZENIE o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektów mpzp „Ostrów II”, „Zielonka II” i „Lwowska IV”
obowiązuje od: 2014-11-03 do: 2014-12-22 Przemyśl, dnia 21.10.2014r. O G Ł O S Z E N I E Prezydenta Miasta Przemyśla o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  „Ostrów II”, „Zielonka II” i „Lwowska IV” Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) oraz uchwał 
2014-10-14 13:38:00 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Rozbudowa i przebudowa istniejącego wodociągu rozdzielczego z rur żeliwnych Ø 100 do zaopatrzenia w wodę przy ul. Św. Jana Nepomucena w Przemyślu
obowiązuje od: 2014-10-14 do: 2014-10-28 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) BGP.6733.19.2014    Przemyśl, dnia 14 października 2014 r.   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z póżn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647 z 
2014-10-14 08:24:00 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr 117/1 obr. 206 dla zasilania budynku jednorodz
obowiązuje od: 2014-10-14 do: 2014-10-28 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) BGP.6733.18.2014   Przemyśl, dnia 13 października 2014 r.   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647 z 
2014-10-06 12:03:00 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: Budowa kładki dla rowerów z dojazdami w formie ścieżki rowerowej oraz miejscem obsługi rowerzystów na dz. nr 1602/1, 1602/2 i 1774/5 obr. 205 przy
obowiązuje od: 2014-10-06 do: 2014-10-20 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) BGP.6733.17.2014   Przemyśl, dnia 6 października 2014 r.   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z póżn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647 z 
2014-09-25 07:47:00 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla:„Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku jednorodzinnego (na dz. nr 1741/1 obr.202) z przebiegiem przez teren
obowiązuje od: 2014-09-25 do: 2014-10-09 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) BGP.6733.16.2014   Przemyśl, dnia 22 września 2014 r.   O B W I E S Z C Z E N I E   Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami), 

Konto Bankowe

Urząd Miejski w Przemyślu
Rynek 1, 37-700 Przemyśl1 MARCA 2014 r.

KLIKNIJ SPRAWDŹ JAK 
DOKONYWAĆ WPŁAT

 

Kanał Miejski w Serwisie YouTube            Profil w Serwisie FACEBOOK.COM

Wszystkie Informacje na Temat Nowego Systemu Gospodarowania Odpadami

kalendarz imprez

Subskrypcja

Pogoda