info

Ostatnio dodane:

2014-12-22 14:57:00 Informacja o wyniku naboru na stanowisko: podinspektora – stanowisko do spraw opłaty za gospodarowanie odpadami w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w Urzędzie Miejskim w Przemyślu 
obowiązuje od: 2014-12-22 do: 2015-03-22 Urząd  Miejski Rynek 1 37 – 700  Przemyśl OKK-III.2110.8.39.2014 Informacja o wyniku naboru na stanowisko: podinspektora – stanowisko do spraw  opłaty za gospodarowanie odpadami w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w Urzędzie Miejskim w Przemyślu Komisja Rekrutacyjna informuje, że nabór na w/w stanowisko wygrała  Pani Małgorzata Miazga zamieszkała w Przemyślu. 
2014-12-17 10:31:00 Informacja o wyniku naboru na stanowisko głównego księgowego w Przedszkolu Nr 3 w Przemyślu 
obowiązuje od: 2014-12-15 do: 2015-03-15 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W PRZEDSZKOLU NR 3 W PRZEMYŚLU    na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO ( 1/2 etatu) Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:                       Pani Monika Kukurska zamieszkała w Przemyślu 
2014-12-17 10:29:00 Informacja o wyniku naboru na stanowisko głównego księgowego w Przedszkolu Nr 14 w Przemyślu 
obowiązuje od: 2014-12-15 do: 2015-03-15 INFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne stanowisko urzędnicze W PRZEDSZKOLU NR 14 W PRZEMYŚLU    GŁÓWNY  KSIĘGOWY nazwa stanowiska urzędniczego           Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Monika Kukurska zamieszkała w Przemyślu. 
2014-12-17 10:25:00 Informacja o wyniku naboru na stanowisko głównego księgowego w Przedszkolu Nr 20 w Przemyślu 
obowiązuje od: 2014-12-15 do: 2015-03-15 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W PRZEDSZKOLU NR 20 W PRZEMYŚLU    Główny księgowy w Przedszkolu nr 20 (nazwa stanowiska pracy)   Dyrektor  Przedszkola Nr 20 w Przemyślu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został/a wybrany/a Pan/i                       Monika Kukurska 
2014-12-02 14:30:00 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE na wolne stanowisko urzędnicze w Przedszkolu Nr 20 w Przemyślu 
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE                   na wolne stanowisko urzędnicze w Przedszkolu Nr 20 w Przemyślu   Główny Księgowy   Przewodniczący Komisji d/s naboru informuje, że w wyniku dokonanej w dniu 28 listopada 2014r. wstępnej weryfikacji ofert pod względem formalnym na w/w stanowisko pracy niżej 
2014-12-02 14:28:00 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na wolne stanowisko urzędnicze w Przedszkolu Nr 14 w Przemyślu 
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE                    na wolne stanowisko urzędnicze w Przedszkolu Nr 14 w Przemyślu   Główny Księgowy   Przewodniczący    Komisji  d/s   naboru   informuje,  że  w  wyniku   dokonanej w dniu  28.11.2014 r. wstępnej weryfikacji ofert pod względem 
2014-12-02 14:24:00 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na wolne stanowisko urzędnicze w Przedszkolu Nr 3 w Przemyślu 
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE                   na wolne stanowisko urzędnicze w Przedszkolu Nr 3 w Przemyślu   Główny Księgowy   Przewodniczący Komisji d/s naboru informuje, że w wyniku dokonanej w dniu 28 listopada 2014r. wstępnej weryfikacji ofert pod względem formalnym na w/w stanowisko pracy niżej 
2014-11-26 10:56:00 Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektora – Stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miejskiego w Przemyślu 
obowiązuje od: 2014-11-26 do: 2015-02-26 Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektora – Stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miejskiego w Przemyślu     Komisja Rekrutacyjna informuje, że nabór na stanowisko Podinspektora – Stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miejskiego w Przemyśluwygrała Pani 
2014-11-14 14:06:00 PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ogłasza nabór kandydatów na inspektora – stanowisko do spraw uzgadniania realizacji inwestycji, wprowadzania do środowiska substancji lub energii Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami  
obowiązuje od: 2014-11-14 do: 2014-11-28 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza nabór kandydatów na inspektora – stanowisko do spraw  uzgadniania realizacji inwestycji, wprowadzania do środowiska substancji lub energii w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami  w Urzędzie Miejskim w Przemyślu 1. Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: Wymagania niezbędne: 1) wykształcenie wyższew 
2014-11-12 09:11:00 Informacja o wyniku naboru na stanowisko starszego referenta ds. płac w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Markiana Szaszkewicza w Przemyślu 
obowiązuje od: 2014-11-07 do: 2015-02-07 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 na stanowisko starszy referent ds. płac   Przewodniczący Komisji Konkursowej informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani   Agnieszka Wydra zamieszkała   w Przemyślu     Uzasadnienie dokonanego wyboru: W wyniku przeprowadzonej przez Komisję