info

Ostatnio dodane:

2014-11-14 14:06:00 PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ogłasza nabór kandydatów na inspektora – stanowisko do spraw uzgadniania realizacji inwestycji, wprowadzania do środowiska substancji lub energii Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami  
obowiązuje od: 2014-11-14 do: 2014-11-28 Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza nabór kandydatów na inspektora – stanowisko do spraw  uzgadniania realizacji inwestycji, wprowadzania do środowiska substancji lub energii w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami  w Urzędzie Miejskim w Przemyślu 1. Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: Wymagania niezbędne: 1) wykształcenie wyższew 
2014-11-12 09:11:00 Informacja o wyniku naboru na stanowisko starszego referenta ds. płac w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Markiana Szaszkewicza w Przemyślu 
obowiązuje od: 2014-11-07 do: 2015-02-07 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 na stanowisko starszy referent ds. płac   Przewodniczący Komisji Konkursowej informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani   Agnieszka Wydra zamieszkała   w Przemyślu     Uzasadnienie dokonanego wyboru: W wyniku przeprowadzonej przez Komisję 
2014-11-07 14:57:00 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – 0,25 etatu Głównego Księgowego w Przedszkolu Nr 20 w Przemyślu 
obowiązuje od: 2014-11-07 do: 2014-11-27 Dyrektor Przedszkola Nr 20 w Przemyślu   ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (0,25 etatu GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO)   nazwa i adres jednostki: Przedszkole Nr 20 w Przemyślu, ul. Słowackiego 102, 37-700 Przemyśl stanowisko: główny księgowy wymiar czasu pracy: 0,25 etatu rodzaj umowy: umowa o pracę   Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem głównego księgowego: 
2014-11-07 14:55:00 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – 0,5 etatu Głównego Księgowego w Przedszkolu Nr 14 w Przemyślu 
obowiązuje od: 2014-11-07 do: 2014-11-27 Dyrektor Przedszkola Nr 14 w Przemyślu   ogłasza NABÓR NA WOLNE STANOWISKO (0,5 etatu GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO)   nazwa i adres jednostki: Przedszkole Nr 14 w Przemyślu, ul. Borelowskiego 9,  37-700 Przemyśl stanowisko: Główny księgowy wymiar czasu pracy: 0,5 etatu rodzaj umowy: umowa o pracę   Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem głównego 
2014-11-07 14:51:00 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – 0,5 etatu Głównego Księgowego w Przedszkolu Nr 3 w Przemyślu 
obowiązuje od: 2014-11-07 do: 2014-11-27 Dyrektor Przedszkola Nr 3 w Przemyślu   ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (0,5 etatu GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO)   nazwa i adres jednostki: Przedszkole Nr 3 w Przemyślu, ul. Barska 10, 37-700 Przemyśl stanowisko: główny księgowy wymiar czasu pracy: 0,5 etatu rodzaj umowy: umowa o pracę   Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem głównego księgowego:   1. 
2014-11-06 14:28:00 Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektora – Stanowisko ds. preferencji i ulg podatkowych w Wydziale Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Przemyślu 
obowiązuje od: 2014-11-06 do: 2015-02-06 Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektora – Stanowisko ds. preferencji i ulg podatkowych w Wydziale Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Przemyślu Komisja Rekrutacyjna informuje, że nabór na stanowisko Podinspektora – Stanowisko ds. preferencji i ulg podatkowych w Wydziale Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Przemyślu wygrała Pani Magdalena Baran zamieszkała w Przemyślu. 
2014-11-05 13:41:00 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Markiana Szaszkewicza w Przemyślu 
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE  na wolne stanowisko urzędnicze   starszy referent ds. płac Nazwa stanowiska urzędniczego   Przewodniczący Komisji ds. naboru w ZSO nr 2 informuje, że  do  dnia 24.10. 2014 r. na ww. stanowisko pracy zgłosił się  jeden kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu z dnia16.10. 2014 r.  i został zakwalifikowany do II etapu 
2014-11-05 09:19:00 PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ogłasza nabór kandydatów na podinspektora – stanowisko do spraw opłaty za gospodarowanie odpadami w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w Urzędzie Miejskim w Przemyślu 
obowiązuje od: 2014-11-05 do: 2014-11-17 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ogłasza nabór kandydatów na podinspektora – stanowisko do spraw  opłaty za gospodarowanie odpadami w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami  w Urzędzie Miejskim w Przemyślu 1. Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: Wymagania niezbędne: 1) wykształcenie wyższe, preferowane w zakresie administracji, 2) posiadanie 
2014-10-29 09:21:00 Ogłoszenie o naborze PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ogłasza nabór kandydatów na podinspektora – stanowisko do spraw gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru w Urzędzie Miejskim w Przemyślu 
Ogłoszenie o naborze PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ogłasza nabór kandydatów na podinspektora – stanowisko do spraw gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru w Urzędzie Miejskim w Przemyślu   Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe o kierunku geodezja i 
2014-10-20 13:16:00 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - 1/2 etatu Starszego Referenta ds. Płac w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. M. Szaszkewicza 
obowiązuje od: 2014-10-16 do: 2014-10-24 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) Dyrektor Zespołu Szkół   Ogólnokształcących Nr 2 im. M. Szaszkewicza   w Przemyślu ul. Smolki 10, 37-700 Przemyśl  ogłasza nabór na stanowisko     Nazwa stanowiska: STARSZY REFERENT DS. PŁAC Wymiar czasu pracy: ½ Etatu Rodzaj umowy: Umowa O Pracę 1. Wymagania niezbędne: a) posiadanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania pracy, wykształcenie co najmniej   średnie