info

Ostatnio dodane:

2014-07-14 14:33:00 Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora – stanowisko do spraw wydawania uprawnień do kierowania pojazdami w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w Urzędzie Miejskim w Przemyślu 
obowiązuje od: 2014-07-14 do: 2014-10-14 Informacja o wyniku naboru   na stanowisko podinspektora – stanowisko do spraw wydawania uprawnień do kierowania pojazdami w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w Urzędzie Miejskim w Przemyślu     Komisja Rekrutacyjna informuje, że nabór na w/w stanowisko wygrał(a) Pani Anna Czekaj zamieszkała w Przemyślu. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Zgodnie z § 14 ust. 4 pkt 2 szczegółowych 
2014-07-01 13:40:00 Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt z/s w Orzechowcach 
obowiązuje od: 2014-07-01 do: 2014-07-11 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) Ogłoszenie o naborze PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Orzechowcach 1. Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: Wymagania niezbędne: 1) wykształcenie wyższe o kierunku: weterynaria, zootechnika, zoologia lub inne kierunki z dodatkowym przygotowaniem w zakresie specjalności technik weterynarii, 
2014-05-15 14:29:00 PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ogłasza nabór kandydatów na podinspektora – stanowisko do spraw wydawania uprawnień do kierowania pojazdami w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w Urzędzie Miejskim w Przemyślu 
obowiązuje od: 2014-05-15 do: 2014-05-28 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) Ogłoszenie o naborze PREZYDENT MIASTA  PRZEMYŚLA ogłasza nabór kandydatów na podinspektora –  stanowisko do spraw wydawania uprawnień do kierowania pojazdami w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w Urzędzie Miejskim w Przemyślu 1. Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: Wymagania niezbędne: 1) wykształcenie wyższe, 2) posiadanie obywatelstwa polskiego, 
2014-01-02 08:43:00 Ogłoszenie o naborze osób chętnych do pracy w zespole motywującym działającym przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przemyślu 
 
2013-12-18 15:04:00 Informacja o wyniku naboru na stanowisko Sekretarza Miasta Przemyśla 
obowiązuje od: 2013-12-18 do: 2014-03-18 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) Urząd  Miejski Rynek 1 37 – 700  Przemyśl OKK-III.2110.10.10.2013 Informacja o wyniku naboru na stanowisko Sekretarza Miasta Przemyśla Komisja Rekrutacyjna informuje, że nabór na stanowisko Sekretarza Miasta Przemyśla nie został rozstrzygnięty. Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko W związku z ogłoszeniem Prezydenta Miasta Przemyśla o naborze na stanowisko  Sekretarza Miasta Przemyśla z dnia 6 
2013-11-06 09:28:00 PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Sekretarza Miasta Przemyśla 
obowiązuje od: 2013-11-06 do: 2013-11-20 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) Ogłoszenie o naborze PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Sekretarza Miasta Przemyśla   1. Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: Wymagania niezbędne : 1) wykształcenie wyższe, 2) doświadczenie zawodowe: a) co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w urzędach marszałkowskich, wojewódzkich samorządowych 
2013-08-02 13:30:00 Informacja o wyniku naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Przedszkolu Nr 12 i Przedszkolu Nr 16 
obowiązuje od: 2013-08-02  
2013-07-23 14:59:00 Lista kandydatów Spełniających Wymagania Formalne na stanowisko Głowny Księgowy w Przedszkolu Nr 12 i Przedszkolu Nr 16 w Przemyślu 
 
2013-07-08 14:17:00 Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach 
obowiązuje od: 2013-07-08 Urząd  Miejski Rynek 1 37 – 700  Przemyśl OKK-III.2111.18.2013   Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach                                        Komisja 
2013-07-08 14:10:00 Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektora – Stanowisko ds. księgowości podatku od nieruchomości w Wydziale Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Przemyślu 
obowiązuje od: 2013-07-08 Urząd  Miejski Rynek 1 37 – 700  Przemyśl OKK-III.2110.6.24.2013   Informacja   o wyniku naboru na stanowisko Podinspektora – Stanowisko ds. księgowości podatku od nieruchomości w Wydziale Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Przemyślu     Komisja Rekrutacyjna informuje, że nabór na stanowisko Podinspektora – Stanowisko ds. księgowości