info

Ostatnio dodane:

2015-03-26 15:07:00 PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Sekretarza Miasta Przemyśla 
obowiązuje od: 2015-03-26 do: 2015-04-07 Ogłoszenie o naborze PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Sekretarza Miasta Przemyśla   Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: Wymagania niezbędne : wykształcenie wyższe, doświadczenie zawodowe: co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w: 
2015-03-25 08:13:00 PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA 
obowiązuje od: 2015-03-25 do: 2015-04-09 PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA:             1.      Gimnazjum Nr 1 im. Orląt Przemyskich           ul. 3-go Maja 38 w Przemyślu, 2.      Gimnazjum Nr 3 im. Szarych Szeregów           ul. hm. Izydory Kossowskiej 1 w Przemyślu, 
2015-03-11 12:47:00 Informacja o wyniku naboru na stanowisko Sekretarza Miasta Przemyśla 
obowiązuje od: 2015-03-10 do: 2015-06-10 OKK-III.2110.1.2015 Informacja o wyniku naboru na stanowisko Sekretarza Miasta Przemyśla Komisja Rekrutacyjna informuje, że nabór na stanowisko Sekretarza Miasta Przemyśla nie został rozstrzygnięty. Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko W związku z ogłoszeniem Prezydenta Miasta Przemyśla o naborze na stanowisko  Sekretarza Miasta Przemyśla z dnia 27 stycznia 2015 r. wpłynęły trzy oferty. W wyniku przeprowadzonej przez 
2015-03-04 12:28:00 PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ogłasza nabór kandydatów na stanowisko inspektora - wieloosobowe stanowisko do obsługi administracyjno-organizacyjnej rady miejskiej w Kancelarii Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli w Urzędzie Miejskim w Prz 
obowiązuje od: 2015-03-04 do: 2015-03-16 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ogłasza nabór kandydatów na inspektora – wieloosobowe stanowisko do obsługi administracyjno-organizacyjnej rady miejskiej w Kancelarii Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli w Urzędzie Miejskim w Przemyślu   Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe 
2015-03-02 10:19:00 Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza konkurs na dyrektora Przemyskiej Biblioteki Publicznej im. Ignacego Krasickiego w Przemyslu 
Prezydent Miasta Przemyśla ponownie ogłosił konkurs na dyrektora Przemyskiej Biblioteki Publicznej im. Ignacego Krasickiego w Przemyślu. Zgodnie z regulaminem, do konkursu może przystąpić osoba, która posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magistra, ma co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach kultury lub innych podmiotach, których podstawowym zakresem działań jest działalność kulturalna, wykaże się udokumentowanym doświadczeniem w zakresie 
2015-02-24 13:51:00 Komunikat Prezydenta Miasta Przemyśla w sprawie zakończenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Przemyskiej Biblioteki Publicznej 
Komunikat Prezydenta Miasta Przemyśla w sprawie zakończenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Przemyskiej Biblioteki Publicznej Po zapoznaniu się z dokumentacją konkursową oraz wynikami prac Komisji Konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Przemyskiej Biblioteki Publicznej, która pracowała w dniach 17 i 20 lutego 2015 r. podjąłem decyzję o niezatrudnianiu  kandydata wskazanego przez Komisję oraz ponownym 
2015-01-27 15:08:00 PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Sekretarza Miasta Przemyśla 
obowiązuje od: 2015-01-27 do: 2015-02-10 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Sekretarza Miasta Przemyśla 1. Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: Wymagania niezbędne: 1) wykształcenie wyższe, 2) doświadczenie zawodowe:    a) co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w:      - urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych 
2015-01-08 10:35:00 Informacja o wyniku naboru na stanowisko: inspektora – stanowisko ds. uzgadniania realizacji inwestycji, wprowadzania do środowiska substancji lub energii w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w Urzędzie Mie 
obowiązuje od: 2015-01-08 do: 2015-04-08 OKK-III.2110.10.14.2014 Informacja o wyniku naboru na stanowisko: inspektora – stanowisko ds. uzgadniania realizacji inwestycji, wprowadzania do środowiska substancji lub energii w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w Urzędzie Miejskim w Przemyślu   
2015-01-05 11:29:00 Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza konkurs na dyrektora Przemyskiej Biblioteki Publicznej im. Ignacego Krasickiego w Przemyslu, z siedzibą przy ul. Grodzkiej 8, 37-700 Przemyśl  
obowiązuje od: 2015-01-05 do: 2015-02-13 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) Konkurs na dyrektora Przemyskiej Biblioteki Publicznej Zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012.406 z póżn. zm.), rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 6 lipca 2004  r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. 2004.154.1629) oraz rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 19 października 2004  r. w 
2014-12-22 14:57:00 Informacja o wyniku naboru na stanowisko: podinspektora – stanowisko do spraw opłaty za gospodarowanie odpadami w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w Urzędzie Miejskim w Przemyślu 
obowiązuje od: 2014-12-22 do: 2015-03-22 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) Urząd  Miejski Rynek 1 37 – 700  Przemyśl OKK-III.2110.8.39.2014 Informacja o wyniku naboru na stanowisko: podinspektora – stanowisko do spraw  opłaty za gospodarowanie odpadami w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w Urzędzie Miejskim w Przemyślu Komisja Rekrutacyjna informuje, że nabór na w/w stanowisko wygrała  Pani Małgorzata Miazga zamieszkała w Przemyślu.