Ogłoszenia o naborze

2014-10-20 13:16:00 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - 1/2 etatu Starszego Referenta ds. Płac w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. M. Szaszkewicza
obowiązuje od: 2014-10-16 do: 2014-10-24 Dyrektor Zespołu Szkół   Ogólnokształcących Nr 2 im. M. Szaszkewicza   w Przemyślu ul. Smolki 10, 37-700 Przemyśl  ogłasza nabór na stanowisko     Nazwa stanowiska: STARSZY REFERENT DS. PŁAC Wymiar czasu pracy: ½ Etatu Rodzaj umowy: Umowa O Pracę 1. Wymagania niezbędne: a) posiadanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania pracy, wykształcenie co najmniej   średnie 
2014-10-03 09:28:00 Ogłoszenie o naborze PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ogłasza nabór kandydatów na podinspektora – stanowisko do spraw preferencji i ulg podatkowych w Wydziale Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu
Ogłoszenie o naborze PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ogłasza nabór kandydatów na podinspektora – stanowisko do spraw preferencji i ulg podatkowych w Wydziale Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu 1. Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: Wymagania niezbędne: 1) wykształcenie wyższe w zakresie prawa, 2) posiadanie obywatelstwa polskiego, 3) 
2014-09-12 12:38:00 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - 1 etat Głównego Księgowego w Szkole Podstawowej Nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu
obowiązuje od: 2014-09-12 do: 2014-09-29 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4  im. ks. Jana Twardowskiego  w Przemyślu ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego w Szkole Podstawowej nr 4  im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu, ul. Świętego Jana Nepomucena 10, 37-700 Przemyśl   Nazwa i adres jednostki: Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu, ul. Św. Jana Nepomucena 10, 37-700 Przemyśl Wymiar czasu pracy :  pełny wymiar czasu pracy 
2014-08-19 10:05:00 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – 1 etat Głównego Księgowego w Szkole Podstawowej Nr 6 w Przemyślu
obowiązuje od: 2014-08-19 do: 2014-09-02 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W PRZEMYŚLU 37 – 700 Przemyśl, ul. Gen. M. Boruty Spiechowicza 1 OGŁASZA  NABÓR   NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Głównego Księgowego w Szkole Podstawowej nr 6  w Przemyślu   Nazwa  stanowiska :  Główny Księgowy Wymiar etatu : 1 1.           Wymagania niezbędne (obligatoryjne – 
2014-08-19 09:44:00 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – 1 etat Głównego Księgowego w II Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu
obowiązuje od: 2014-08-19 do: 2014-09-04 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. prof. K. Morawskiego  w Przemyślu ogłasza nabór na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w II Liceum Ogólnokształcącym im. prof. K. Morawskiego w Przemyślu, ul. Bpa J. Glazera 44, 37-700 Przemyśl Wymiar czasu pracy:  pełny wymiar czasu pracy Miejsce wykonywania czasu pracy: II Liceum Ogólnokształcące im. prof. K. Morawskiego w Przemyślu, ul. Bpa J. Glazera 44, 37-700 Przemyśl Rodzaj 
2014-08-14 12:35:00 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – 0,5 etatu Specjalisty ds. Osobowych i Płac w Gimnazjum Nr 3 w Przemyślu
obowiązuje od: 2014-08-14 do: 2014-08-25 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) Dyrektor Gimnazjum Nr 3 im. Szarych Szeregów w Przemyślu OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE (0,5 etatu) w Gimnazjum Nr 3 im. Szarych Szeregów w Przemyślu ul. Łukasińskiego 7, 37-700 Przemyśl   Nazwa stanowiska: SPECJALISTA DS. OSOBOWYCH I PŁAC 1. Wymagania niezbędne: a)    posiadanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania pracy, wykształcenie co najmniej średnie, 
2014-07-01 13:40:00 Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt z/s w Orzechowcach
obowiązuje od: 2014-07-01 do: 2014-07-11 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) Ogłoszenie o naborze PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Orzechowcach 1. Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: Wymagania niezbędne: 1) wykształcenie wyższe o kierunku: weterynaria, zootechnika, zoologia lub inne kierunki z dodatkowym przygotowaniem w zakresie specjalności technik weterynarii, 
2014-06-02 13:37:00 Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 15
obowiązuje od: 2014-06-02 do: 2014-06-16 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA:          Szkoły Podstawowej Nr 15 przy ul. Wincentego Pola 5 w Przemyślu   I      Wymagania: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, 
2014-05-28 11:49:00 Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 20
obowiązuje od: 2014-05-28 do: 2014-06-12 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA:   - Przedszkola Nr 20 przy ul. Słowackiego 102 w Przemyślu. I.     Wymagania: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół 
2014-05-15 14:29:00 PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ogłasza nabór kandydatów na podinspektora – stanowisko do spraw wydawania uprawnień do kierowania pojazdami w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w Urzędzie Miejskim w Przemyślu
obowiązuje od: 2014-05-15 do: 2014-05-28 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) Ogłoszenie o naborze PREZYDENT MIASTA  PRZEMYŚLA ogłasza nabór kandydatów na podinspektora –  stanowisko do spraw wydawania uprawnień do kierowania pojazdami w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w Urzędzie Miejskim w Przemyślu 1. Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: Wymagania niezbędne: 1) wykształcenie wyższe, 2) posiadanie obywatelstwa polskiego, 
2014-03-14 09:11:00 KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA
obowiązuje od: 2014-03-14 do: 2014-03-31 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA:             1.      Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Bohaterów Września  ul. Konarskiego 7 w Przemyślu, 2.      Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Henryka Jordana  ul. Władycze 5 w Przemyślu, 3.      Specjalnego Ośrodka 
2014-01-02 08:43:00 Ogłoszenie o naborze osób chętnych do pracy w zespole motywującym działającym przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przemyślu
 
2013-11-06 09:28:00 PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Sekretarza Miasta Przemyśla
obowiązuje od: 2013-11-06 do: 2013-11-20 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) Ogłoszenie o naborze PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Sekretarza Miasta Przemyśla   1. Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: Wymagania niezbędne : 1) wykształcenie wyższe, 2) doświadczenie zawodowe: a) co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w urzędach marszałkowskich, wojewódzkich samorządowych 
2013-07-02 09:30:00 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ogłoszenie wspólne – 1 etat Głównego Księgowego w Przedszkolu Nr 16 i Nr 12
obowiązuje od: 2013-07-02 do: 2013-07-19 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 12 ORAZ  DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 16  W  PRZEMYŚLU OGŁASZA  NABÓR  NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ( ogłoszenie wspólne – 1 etat Głównego Księgowego) w Przedszkolu Nr 12 w Przemyślu ul. Dolińskiego 4 37-700 Przemyśl Nazwa  stanowiska :   Główny Księgowy Wymiar etatu : 0,25 w Przedszkolu Nr 16 w Przemyślu ul. Prądzyńskiego 47 
2013-06-19 10:39:00 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora placówki oświatowo-wychowawczej Młodzieżowego Dom Kultury, Zespołu - Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego Nr 1, Zespołu - Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego Nr 2
obowiązuje od: 2013-06-19 do: 2013-08-05 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA: 1. Placówki oświatowo – wychowawczej - Młodzieżowego Domu Kultury ul. Świętego Józefa 6 w Przemyślu, 2. Zespołu - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 ul. Dworskiego 99 w Przemyślu, 3. Zespołu - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 ul. Dworskiego 25 w Przemyślu. I Wymagania: Zgodnie z Rozporządzeniem 

Konto Bankowe

Urząd Miejski w Przemyślu
Rynek 1, 37-700 Przemyśl



1 MARCA 2014 r.

KLIKNIJ SPRAWDŹ JAK 
DOKONYWAĆ WPŁAT

 

Kanał Miejski w Serwisie YouTube            Profil w Serwisie FACEBOOK.COM

Wszystkie Informacje na Temat Nowego Systemu Gospodarowania Odpadami

kalendarz imprez

Subskrypcja

Pogoda