Ogłoszenia o naborze

2015-03-02 10:19:00 Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza konkurs na dyrektora Przemyskiej Biblioteki Publicznej im. Ignacego Krasickiego w Przemyslu
Prezydent Miasta Przemyśla ponownie ogłosił konkurs na dyrektora Przemyskiej Biblioteki Publicznej im. Ignacego Krasickiego w Przemyślu. Zgodnie z regulaminem, do konkursu może przystąpić osoba, która posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magistra, ma co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach kultury lub innych podmiotach, których podstawowym zakresem działań jest działalność kulturalna, wykaże się udokumentowanym doświadczeniem w zakresie 
2015-03-26 15:07:00 PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Sekretarza Miasta Przemyśla
obowiązuje od: 2015-03-26 do: 2015-04-07 Ogłoszenie o naborze PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Sekretarza Miasta Przemyśla   Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: Wymagania niezbędne : wykształcenie wyższe, doświadczenie zawodowe: co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w: 
2015-03-25 08:13:00 PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA
obowiązuje od: 2015-03-25 do: 2015-04-09 PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA:             1.      Gimnazjum Nr 1 im. Orląt Przemyskich           ul. 3-go Maja 38 w Przemyślu, 2.      Gimnazjum Nr 3 im. Szarych Szeregów           ul. hm. Izydory Kossowskiej 1 w Przemyślu, 
2015-03-04 12:28:00 PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ogłasza nabór kandydatów na stanowisko inspektora - wieloosobowe stanowisko do obsługi administracyjno-organizacyjnej rady miejskiej w Kancelarii Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli w Urzędzie Miejskim w Prz
obowiązuje od: 2015-03-04 do: 2015-03-16 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ogłasza nabór kandydatów na inspektora – wieloosobowe stanowisko do obsługi administracyjno-organizacyjnej rady miejskiej w Kancelarii Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli w Urzędzie Miejskim w Przemyślu   Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe 
2015-01-27 15:08:00 PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Sekretarza Miasta Przemyśla
obowiązuje od: 2015-01-27 do: 2015-02-10 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Sekretarza Miasta Przemyśla 1. Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: Wymagania niezbędne: 1) wykształcenie wyższe, 2) doświadczenie zawodowe:    a) co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w:      - urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych 
2015-01-05 11:29:00 Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza konkurs na dyrektora Przemyskiej Biblioteki Publicznej im. Ignacego Krasickiego w Przemyslu, z siedzibą przy ul. Grodzkiej 8, 37-700 Przemyśl
obowiązuje od: 2015-01-05 do: 2015-02-13 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) Konkurs na dyrektora Przemyskiej Biblioteki Publicznej Zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012.406 z póżn. zm.), rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 6 lipca 2004  r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. 2004.154.1629) oraz rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 19 października 2004  r. w 
2014-11-14 14:06:00 PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ogłasza nabór kandydatów na inspektora – stanowisko do spraw uzgadniania realizacji inwestycji, wprowadzania do środowiska substancji lub energii Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
obowiązuje od: 2014-11-14 do: 2014-11-28 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza nabór kandydatów na inspektora – stanowisko do spraw  uzgadniania realizacji inwestycji, wprowadzania do środowiska substancji lub energii w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami  w Urzędzie Miejskim w Przemyślu 1. Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: Wymagania niezbędne: 1) wykształcenie wyższew 
2014-11-07 14:57:00 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – 0,25 etatu Głównego Księgowego w Przedszkolu Nr 20 w Przemyślu
obowiązuje od: 2014-11-07 do: 2014-11-27 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) Dyrektor Przedszkola Nr 20 w Przemyślu   ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (0,25 etatu GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO)   nazwa i adres jednostki: Przedszkole Nr 20 w Przemyślu, ul. Słowackiego 102, 37-700 Przemyśl stanowisko: główny księgowy wymiar czasu pracy: 0,25 etatu rodzaj umowy: umowa o pracę   Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem głównego księgowego: 
2014-11-07 14:55:00 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – 0,5 etatu Głównego Księgowego w Przedszkolu Nr 14 w Przemyślu
obowiązuje od: 2014-11-07 do: 2014-11-27 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) Dyrektor Przedszkola Nr 14 w Przemyślu   ogłasza NABÓR NA WOLNE STANOWISKO (0,5 etatu GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO)   nazwa i adres jednostki: Przedszkole Nr 14 w Przemyślu, ul. Borelowskiego 9,  37-700 Przemyśl stanowisko: Główny księgowy wymiar czasu pracy: 0,5 etatu rodzaj umowy: umowa o pracę   Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem głównego 
2014-11-07 14:51:00 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – 0,5 etatu Głównego Księgowego w Przedszkolu Nr 3 w Przemyślu
obowiązuje od: 2014-11-07 do: 2014-11-27 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) Dyrektor Przedszkola Nr 3 w Przemyślu   ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (0,5 etatu GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO)   nazwa i adres jednostki: Przedszkole Nr 3 w Przemyślu, ul. Barska 10, 37-700 Przemyśl stanowisko: główny księgowy wymiar czasu pracy: 0,5 etatu rodzaj umowy: umowa o pracę   Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem głównego księgowego:   1. 
2014-11-05 09:19:00 PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ogłasza nabór kandydatów na podinspektora – stanowisko do spraw opłaty za gospodarowanie odpadami w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w Urzędzie Miejskim w Przemyślu
obowiązuje od: 2014-11-05 do: 2014-11-17 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ogłasza nabór kandydatów na podinspektora – stanowisko do spraw  opłaty za gospodarowanie odpadami w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami  w Urzędzie Miejskim w Przemyślu 1. Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: Wymagania niezbędne: 1) wykształcenie wyższe, preferowane w zakresie administracji, 2) posiadanie 
2014-10-29 09:21:00 Ogłoszenie o naborze PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ogłasza nabór kandydatów na podinspektora – stanowisko do spraw gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru w Urzędzie Miejskim w Przemyślu
Ogłoszenie o naborze PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ogłasza nabór kandydatów na podinspektora – stanowisko do spraw gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru w Urzędzie Miejskim w Przemyślu   Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe o kierunku geodezja i 
2014-10-20 13:16:00 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - 1/2 etatu Starszego Referenta ds. Płac w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. M. Szaszkewicza
obowiązuje od: 2014-10-16 do: 2014-10-24 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) Dyrektor Zespołu Szkół   Ogólnokształcących Nr 2 im. M. Szaszkewicza   w Przemyślu ul. Smolki 10, 37-700 Przemyśl  ogłasza nabór na stanowisko     Nazwa stanowiska: STARSZY REFERENT DS. PŁAC Wymiar czasu pracy: ½ Etatu Rodzaj umowy: Umowa O Pracę 1. Wymagania niezbędne: a) posiadanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania pracy, wykształcenie co najmniej   średnie 
2014-10-03 09:28:00 Ogłoszenie o naborze PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ogłasza nabór kandydatów na podinspektora – stanowisko do spraw preferencji i ulg podatkowych w Wydziale Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu
Ogłoszenie o naborze PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ogłasza nabór kandydatów na podinspektora – stanowisko do spraw preferencji i ulg podatkowych w Wydziale Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu 1. Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: Wymagania niezbędne: 1) wykształcenie wyższe w zakresie prawa, 2) posiadanie obywatelstwa polskiego, 3) 
2014-09-12 12:38:00 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - 1 etat Głównego Księgowego w Szkole Podstawowej Nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu
obowiązuje od: 2014-09-12 do: 2014-09-29 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4  im. ks. Jana Twardowskiego  w Przemyślu ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego w Szkole Podstawowej nr 4  im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu, ul. Świętego Jana Nepomucena 10, 37-700 Przemyśl   Nazwa i adres jednostki: Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu, ul. Św. Jana Nepomucena 10, 37-700 Przemyśl Wymiar czasu pracy :  pełny wymiar czasu pracy 

Konto Bankowe

Urząd Miejski w Przemyślu
Rynek 1, 37-700 Przemyśl1 MARCA 2014 r.

KLIKNIJ SPRAWDŹ JAK 
DOKONYWAĆ WPŁAT

 

 

Kanał Miejski w Serwisie YouTube            Profil w Serwisie FACEBOOK.COM

Wszystkie Informacje na Temat Nowego Systemu Gospodarowania Odpadami

kalendarz imprez

Facebook

Wideo

 

Pogoda