Ogłoszenia o naborze

2015-01-05 11:29:00 Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza konkurs na dyrektora Przemyskiej Biblioteki Publicznej im. Ignacego Krasickiego w Przemyslu, z siedzibą przy ul. Grodzkiej 8, 37-700 Przemyśl
obowiązuje od: 2015-01-05 do: 2015-02-13 Konkurs na dyrektora Przemyskiej Biblioteki Publicznej Zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012.406 z póżn. zm.), rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 6 lipca 2004  r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. 2004.154.1629) oraz rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 19 października 2004  r. w 
2014-11-14 14:06:00 PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ogłasza nabór kandydatów na inspektora – stanowisko do spraw uzgadniania realizacji inwestycji, wprowadzania do środowiska substancji lub energii Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
obowiązuje od: 2014-11-14 do: 2014-11-28 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza nabór kandydatów na inspektora – stanowisko do spraw  uzgadniania realizacji inwestycji, wprowadzania do środowiska substancji lub energii w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami  w Urzędzie Miejskim w Przemyślu 1. Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: Wymagania niezbędne: 1) wykształcenie wyższew 
2014-11-07 14:57:00 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – 0,25 etatu Głównego Księgowego w Przedszkolu Nr 20 w Przemyślu
obowiązuje od: 2014-11-07 do: 2014-11-27 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) Dyrektor Przedszkola Nr 20 w Przemyślu   ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (0,25 etatu GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO)   nazwa i adres jednostki: Przedszkole Nr 20 w Przemyślu, ul. Słowackiego 102, 37-700 Przemyśl stanowisko: główny księgowy wymiar czasu pracy: 0,25 etatu rodzaj umowy: umowa o pracę   Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem głównego księgowego: 
2014-11-07 14:55:00 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – 0,5 etatu Głównego Księgowego w Przedszkolu Nr 14 w Przemyślu
obowiązuje od: 2014-11-07 do: 2014-11-27 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) Dyrektor Przedszkola Nr 14 w Przemyślu   ogłasza NABÓR NA WOLNE STANOWISKO (0,5 etatu GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO)   nazwa i adres jednostki: Przedszkole Nr 14 w Przemyślu, ul. Borelowskiego 9,  37-700 Przemyśl stanowisko: Główny księgowy wymiar czasu pracy: 0,5 etatu rodzaj umowy: umowa o pracę   Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem głównego 
2014-11-07 14:51:00 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – 0,5 etatu Głównego Księgowego w Przedszkolu Nr 3 w Przemyślu
obowiązuje od: 2014-11-07 do: 2014-11-27 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) Dyrektor Przedszkola Nr 3 w Przemyślu   ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (0,5 etatu GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO)   nazwa i adres jednostki: Przedszkole Nr 3 w Przemyślu, ul. Barska 10, 37-700 Przemyśl stanowisko: główny księgowy wymiar czasu pracy: 0,5 etatu rodzaj umowy: umowa o pracę   Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem głównego księgowego:   1. 
2014-11-05 09:19:00 PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ogłasza nabór kandydatów na podinspektora – stanowisko do spraw opłaty za gospodarowanie odpadami w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w Urzędzie Miejskim w Przemyślu
obowiązuje od: 2014-11-05 do: 2014-11-17 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ogłasza nabór kandydatów na podinspektora – stanowisko do spraw  opłaty za gospodarowanie odpadami w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami  w Urzędzie Miejskim w Przemyślu 1. Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: Wymagania niezbędne: 1) wykształcenie wyższe, preferowane w zakresie administracji, 2) posiadanie 
2014-10-29 09:21:00 Ogłoszenie o naborze PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ogłasza nabór kandydatów na podinspektora – stanowisko do spraw gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru w Urzędzie Miejskim w Przemyślu
Ogłoszenie o naborze PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ogłasza nabór kandydatów na podinspektora – stanowisko do spraw gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru w Urzędzie Miejskim w Przemyślu   Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe o kierunku geodezja i 
2014-10-20 13:16:00 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - 1/2 etatu Starszego Referenta ds. Płac w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. M. Szaszkewicza
obowiązuje od: 2014-10-16 do: 2014-10-24 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) Dyrektor Zespołu Szkół   Ogólnokształcących Nr 2 im. M. Szaszkewicza   w Przemyślu ul. Smolki 10, 37-700 Przemyśl  ogłasza nabór na stanowisko     Nazwa stanowiska: STARSZY REFERENT DS. PŁAC Wymiar czasu pracy: ½ Etatu Rodzaj umowy: Umowa O Pracę 1. Wymagania niezbędne: a) posiadanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania pracy, wykształcenie co najmniej   średnie 
2014-10-03 09:28:00 Ogłoszenie o naborze PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ogłasza nabór kandydatów na podinspektora – stanowisko do spraw preferencji i ulg podatkowych w Wydziale Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu
Ogłoszenie o naborze PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ogłasza nabór kandydatów na podinspektora – stanowisko do spraw preferencji i ulg podatkowych w Wydziale Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu 1. Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: Wymagania niezbędne: 1) wykształcenie wyższe w zakresie prawa, 2) posiadanie obywatelstwa polskiego, 3) 
2014-09-12 12:38:00 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - 1 etat Głównego Księgowego w Szkole Podstawowej Nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu
obowiązuje od: 2014-09-12 do: 2014-09-29 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4  im. ks. Jana Twardowskiego  w Przemyślu ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego w Szkole Podstawowej nr 4  im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu, ul. Świętego Jana Nepomucena 10, 37-700 Przemyśl   Nazwa i adres jednostki: Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu, ul. Św. Jana Nepomucena 10, 37-700 Przemyśl Wymiar czasu pracy :  pełny wymiar czasu pracy 
2014-08-19 10:05:00 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – 1 etat Głównego Księgowego w Szkole Podstawowej Nr 6 w Przemyślu
obowiązuje od: 2014-08-19 do: 2014-09-02 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W PRZEMYŚLU 37 – 700 Przemyśl, ul. Gen. M. Boruty Spiechowicza 1 OGŁASZA  NABÓR   NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Głównego Księgowego w Szkole Podstawowej nr 6  w Przemyślu   Nazwa  stanowiska :  Główny Księgowy Wymiar etatu : 1 1.           Wymagania niezbędne (obligatoryjne – 
2014-08-19 09:44:00 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – 1 etat Głównego Księgowego w II Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu
obowiązuje od: 2014-08-19 do: 2014-09-04 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. prof. K. Morawskiego  w Przemyślu ogłasza nabór na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w II Liceum Ogólnokształcącym im. prof. K. Morawskiego w Przemyślu, ul. Bpa J. Glazera 44, 37-700 Przemyśl Wymiar czasu pracy:  pełny wymiar czasu pracy Miejsce wykonywania czasu pracy: II Liceum Ogólnokształcące im. prof. K. Morawskiego w Przemyślu, ul. Bpa J. Glazera 44, 37-700 Przemyśl Rodzaj 
2014-08-14 12:35:00 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – 0,5 etatu Specjalisty ds. Osobowych i Płac w Gimnazjum Nr 3 w Przemyślu
obowiązuje od: 2014-08-14 do: 2014-08-25 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) Dyrektor Gimnazjum Nr 3 im. Szarych Szeregów w Przemyślu OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE (0,5 etatu) w Gimnazjum Nr 3 im. Szarych Szeregów w Przemyślu ul. Łukasińskiego 7, 37-700 Przemyśl   Nazwa stanowiska: SPECJALISTA DS. OSOBOWYCH I PŁAC 1. Wymagania niezbędne: a)    posiadanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania pracy, wykształcenie co najmniej średnie, 
2014-07-01 13:40:00 Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt z/s w Orzechowcach
obowiązuje od: 2014-07-01 do: 2014-07-11 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) Ogłoszenie o naborze PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Orzechowcach 1. Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: Wymagania niezbędne: 1) wykształcenie wyższe o kierunku: weterynaria, zootechnika, zoologia lub inne kierunki z dodatkowym przygotowaniem w zakresie specjalności technik weterynarii, 
2014-06-02 13:37:00 Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 15
obowiązuje od: 2014-06-02 do: 2014-06-16 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA:          Szkoły Podstawowej Nr 15 przy ul. Wincentego Pola 5 w Przemyślu   I      Wymagania: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, 

Konto Bankowe

Urząd Miejski w Przemyślu
Rynek 1, 37-700 Przemyśl1 MARCA 2014 r.

KLIKNIJ SPRAWDŹ JAK 
DOKONYWAĆ WPŁAT

 

Kanał Miejski w Serwisie YouTube            Profil w Serwisie FACEBOOK.COM

Wszystkie Informacje na Temat Nowego Systemu Gospodarowania Odpadami

kalendarz imprez

Subskrypcja

Pogoda