Usługi

2013-09-04 14:02:00 Wykonanie prac konserwatorskich przy żelaznym krzyżu MORTUIS PRO PATRIA znajdującym się na cmentarzu Zasanie w Przemyślu przy ul. Bolesława Śmiałego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Przemyśl: Wykonanie prac konserwatorskich przy żelaznym krzyżu MORTUIS PRO PATRIA znajdującym się na cmentarzu Zasanie w Przemyślu przy ul. Bolesława Śmiałego. Numer ogłoszenia: 357886 - 2013; data zamieszczenia: 04.09.2013 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent 
2013-08-22 12:13:00 Wykonanie prac konserwatorskich przy żelaznym krzyżu MORTUIS PRO PATRIA znajdującym się na cmentarzu Zasanie w Przemyślu przy ul. Bolesława Śmiałego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi   Przemyśl: Wykonanie prac konserwatorskich przy żelaznym krzyżu MORTUIS PRO PATRIA znajdującym się na cmentarzu Zasanie w Przemyślu przy ul. Bolesława Śmiałego. Numer ogłoszenia: 338968 - 2013; data zamieszczenia: 22.08.2013 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska 
2013-08-14 10:09:00 Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego dla młodzieży w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 oraz w Zespole Szkół Usługowych - Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mi
Przemyśl: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego dla młodzieży w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 oraz w Zespole Szkół Usługowych - Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Przemyśl, w ramach projektu przez Gminę Miejską Przemyśl projektu systemowego pn. Podkarpacie stawia na zawodowców realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.2 Podniesienie 
2013-08-09 11:49:00 Wykonanie prac konserwatorskich przy żelaznym krzyżu „MORTUIS PRO PATRIA” znajdującym się na Cmentarzu Zasanie w Przemyślu przy ul. Bolesława Śmiałego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Przemyśl: Wykonanie prac konserwatorskich przy żelaznym krzyżu MORTUIS PRO PATRIA znajdującym się na cmentarzu Zasanie w Przemyślu przy ul. Bolesława Śmiałego. Numer ogłoszenia: 322422 - 2013; data zamieszczenia: 09.08.2013 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent 
2013-08-01 13:17:00 Prace przy drzewostanie na terenach Gminy Miejskiej Przemyśl
Przemyśl: Prace przy drzewostanie na terenach Gminy Miejskiej Przemyśl Numer ogłoszenia: 308968 - 2013; data zamieszczenia: 01.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśl , ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 016 6782962, 6752072, 
2013-07-29 13:17:00 Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 8.335.000,00 zł
Polska-Przemyśl: Usługi udzielania kredytu 2013/S 144-250576 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Gmina Miejska – Prezydent Miasta Przemyśla Rynek 1 Osoba do kontaktów: Jerzy Buczkowski 37-700 Przemyśl POLSKA Tel.: +48 166752038 E-mail: przetarg@um.przemysl.pl Faks: +48 166752038 Adresy internetowe: 
2013-07-25 12:54:00 Przeprowadzenie dla Zamawiającego zajęć dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Przemyśl, w ramach projektu systemowego nr identyfikacyjny KSA: WND-POKL.09.01.02-18-174/11. Pn.: Dobre wsparcie na s
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Przemyśl: Przeprowadzenie dla Zamawiającego zajęć dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Przemyśl, w ramach projektu systemowego nr identyfikacyjny KSA: WND-POKL.09.01.02-18-174/11. Pn.: Dobre wsparcie na starcie - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych. Numer ogłoszenia: 295210 - 2013; data 
2013-07-24 08:59:00 Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kategorii B dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ekonomicznych w Przemyślu, w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fun
Przemyśl: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kategorii B dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ekonomicznych w Przemyślu, w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Numer 
2013-07-08 13:58:00 Wykonanie prac konserwatorskich przy polichromii ściennej w budynku dawnego Klasztoru Dominikanek przy ul. Grodzkiej 8 w Przemyślu.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Przemyśl: Wykonanie prac konserwatorskich przy polichromii ściennej w budynku dawnego Klasztoru Dominikanek przy ul. Grodzkiej 8 w Przemyślu. Numer ogłoszenia: 264960 - 2013; data zamieszczenia: 08.07.2013 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśl , ul. Rynek 
2013-06-26 09:23:00 Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sali gimnastycznej przy I L.O. im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu
Przemyśl: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sali gimnastycznej przy I L.O. im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu Numer ogłoszenia: 124565 - 2013; data zamieszczenia: 26.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśl , 
2013-06-06 10:39:00 Opracowanie dokumentacji technicznej/projektowej dla zagospodarowania parku na osiedlu Lipowica w Przemyślu w ramach projektu Wzrost atrakcyjności inwestycji miast pogranicza Polski i Słowacji poprzez rozwój produktów turystycznych
Przemyśl: Opracowanie dokumentacji technicznej/projektowej dla zagospodarowania parku na osiedlu Lipowica w Przemyślu w ramach projektu Wzrost atrakcyjności inwestycji miast pogranicza Polski i Słowacji poprzez rozwój produktów turystycznych Numer ogłoszenia: 101365 - 2013; data zamieszczenia: 06.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
2013-05-21 14:58:00 Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na adaptację budynku przy ul. Tarnawskiego 15 w Przemyślu z przeznaczeniem na lokale komunalne.
Przemyśl: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na adaptację budynku przy ul. Tarnawskiego 15 w Przemyślu z przeznaczeniem na lokale komunalne. Numer ogłoszenia: 197938 - 2013; data zamieszczenia: 21.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Przemyśl - 
2013-05-10 14:08:00 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy obiektu lekkoatletycznego JUWENIA w Przemyślu.
Przemyśl: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy obiektu lekkoatletycznego JUWENIA w Przemyślu. Numer ogłoszenia: 72629 - 2013; data zamieszczenia: 10.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśl , ul. Rynek 1, 37-700 
2013-05-06 13:38:00 Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl.
PL-Przemyśl: Usługi transportu odpadów 2013/S 087-148325 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Gmina Miejska – Prezydent Miasta Przemyśla Rynek 1 Punkt kontaktowy: Urząd Miejski w Przemyślu Osoba do kontaktów: Jerzy Buczkowski 37-700 Przemyśl POLSKA Tel.: +48 166752038 E-mail: przetarg@um.przemysl.pl 
2013-04-25 08:29:00 Zarządzanie kontraktem w zakresie budowy drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885.
24/04/2013    S80    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta  PL-Przemyśl: Nadzór nad robotami budowlanymi 2013/S 080-134901 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Gmina Miejska – Prezydent Miasta Przemyśla Rynek 1 Osoba 

Konto Bankowe

Urząd Miejski w Przemyślu
Rynek 1, 37-700 Przemyśl1 MARCA 2014 r.

KLIKNIJ SPRAWDŹ JAK 
DOKONYWAĆ WPŁAT

 

 

Kanał Miejski w Serwisie YouTube            Profil w Serwisie FACEBOOK.COM

Wszystkie Informacje na Temat Nowego Systemu Gospodarowania Odpadami

kalendarz imprez

Facebook

Wideo

 

Pogoda