Niepubliczne Szkoły Ponadgimnazjalne / Ponadpodstawowe

College Kumputerowe - Szkoła Policealna
Przemyśl ul. Słowackiego 85
tel. 16 678 51 39

typ/rodzaj szkoły: Ponadgimnazjalna szkoła policealna
rok założenia: 1997
uprawnienia szkoły publicznej: Decyzja Kuratora Nr 75/97 z 17.10.97
zawody i specjalności: florysta 347[09], tech. administr. 343[1], tech. infor. naukowej 348[03], tech. bezp. i hig. pracy 215[01], tech. informatyk 312[01], tech. ekonom. 341[02], opiek. w domu pomoc. społ. 346[04], opiekunka środowiskowa 346[03].
forma kształcenia: zaoczna
osoby prawne i fizyczne prowadzące szkoły/placówki: Jadwiga Martula-Krzyżak
numer ewidencji: E-43202/5/02

 

Studium Życia Rodzinnego Archidiecezji Przemyskiej
Przemyśl, ul. Klasztorna 1,
Pl. Konstytucji 3-go Maja 8
tel. 16 677 90 00
www.rodzina.opoka.org.pl
rodzina@przemysl.opoka.org.pl

typ/rodzaj szkoły: szkoła policealna
rok założenia: 1996
uprawnienia szkoły publicznej: Nie posiada
zawody i specjalności: Katolicki doradca rodzinny
forma kształcenia: zaoczna
osoby prawne i fizyczne prowadzące szkoły/placówki: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej
numer ewidencji: E-43202/7/02

 

Prywatne Policealne Studium Zawodowe
ul. Grunwaldzka 81, 37-700 Przemyśl, 2
Dodatkowe miejsce prowadzenia zajęć dydaktycznych: ul. Piotra Skargi 7
tel. 16 670 54 20

typ/rodzaj szkoły: Ponadgimnazjalna szkoła policealna dla dorosłych
rok założenia: 2003
uprawnienia szkoły publicznej: Decyzja ES-4321/1/03 z 14.07.2003r.
zawody i specjalności: asystentka stomatologiczna 325101.
forma kształcenia: dzienna, zaoczna
osoby prawne i fizyczne prowadzące szkoły/placówki: Halina Sokolik-Nieradka
numer ewidencji: ES-43202/8/03

 

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Przemyślu
ul. Plac Czackiego 2, 37-700 Przemyśl.
Dodatkowe miejsce prowadzenia zajęć dydaktycznych: ul. Katedralna 5, ul. Piotra Skargi 7 w Przemyślu

tel. 16 676 00 77

typ/rodzaj szkoły: Trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych
rok założenia: 2003
uprawnienia szkoły publicznej: Decyzja ES-4321/2/03 z 30.09.2003r.
zawody i specjalności: Nie dotyczy
forma kształcenia: zaoczna
osoby prawne i fizyczne prowadzące szkoły/placówki: Wiesława Januszczyk
numer ewidencji: ES-43202/10/03

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Przemyśl, ul. Glazera 44,

typ/rodzaj szkoły: Szkoła ponadgimnazjalna-trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych
rok założenia: 2004
uprawnienia szkoły publicznej: Posiada uprawnienia - Decyzja ES-4321/5/04 z dnia 30.08.2004 r.
zawody i specjalności: nie dotyczy.
forma kształcenia: zaoczna
osoby prawne i fizyczne prowadzące szkoły/placówki: Adam Pawlak
numer ewidencji: ES-43202/6/04

 

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Przemyśl, ul. Glazera 44,

typ/rodzaj szkoły: Szkoła ponadgimnazjalna - dwuletnie uzupełniające liceum ogólnokształcące dla dorosłych
rok założenia: 2004
uprawnienia szkoły publicznej: posiada uprawnienia - Decyzja ES-4321/6/04 z dnia 30.08.2004 r.
zawody i specjalności: Nie dotyczy.
forma kształcenia: zaoczna
osoby prawne i fizyczne prowadzące szkoły/placówki: Adam Pawlak
numer ewidencji: ES-43202/7/04

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PARTNER"
Przemyśl, ul. Kamienny Most 6,
tel. 16 676 00 77

typ/rodzaj szkoły: Szkoła ponadgimnazjalna - trzyletnia liceum ogólnokształcące dla dorosłych
rok założenia: 2004
uprawnienia szkoły publicznej: Decyzja E.4423.1.2012 z dnia 18.06.2012 r.
zawody i specjalności: Nie dotyczy.
forma kształcenia: Wieczorowa Zaoczna
osoby prawne i fizyczne prowadzące szkoły/placówki: Anna Uziembło
numer ewidencji:
E.4330.3.1.2012

 

Policealne Studium w Przemyślu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie
Przemyśl, ul.Czarnieckiego 2,

typ/rodzaj szkoły: Ponadgimnazjalna szkoła policealna
rok założenia: 2005
uprawnienia szkoły publicznej: Posiada uprawnienia decyzja ES-4321/1/05 z dnia 14.09.2005 r.
zawody i specjalności: technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509.
forma kształcenia: Zaoczna
osoby prawne i fizyczne prowadzące szkoły/placówki: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie
numer ewidencji: ES-43202/1/05

 

Policealna Szkoła Usług Fryzjerskich
Przemyś, ul. Katedralna 5, oraz dodatkowo ul. Jagiellońska 10,

typ/rodzaj szkoły: Ponadgimnazjalna szkoła policealna dla dorosłych
rok założenia: 2006
uprawnienia szkoły publicznej: Posiada uprawnienia decyzja ES-4321/3/06 z dnia 27.11.2006 r.
zawody i specjalności: technik usług fryzjerskich 514[02].
forma kształcenia: Zaoczna
osoby prawne i fizyczne prowadzące szkoły/placówki: Agata Januszczyk-Kulińska
numer ewidencji: ES-43202/3/06

 

Policealna Szkoła Usług Kosmetycznych
Przemyśl, ul. Piotra Skargi 7,
tel. 16 670 09 24

typ/rodzaj szkoły: Ponadgimnazjalna szkoła policealna dla dorosłych
rok założenia: 2006
uprawnienia szkoły publicznej: Posiada uprawnienia decyzja ES-4321/4/06 z dnia 27.11.2006 r.
zawody i specjalności: technik usług kosmetycznych 514[03].
forma kształcenia: Zaoczna
osoby prawne i fizyczne prowadzące szkoły/placówki: Marta Kunysz
numer ewidencji: ES-43202/5/06

 

Uzupełnijące Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Przemyślu ZDZ w Rzeszowie
Przemyśl, ul. Czarnieckiego 2,

typ/rodzaj szkoły: Szkoła ponadgimnazjalna - dwuletnie uzupełniające liceum ogólnokształcące dla dorosłych
rok założenia: 2008
uprawnienia szkoły publicznej: Posiada uprawnienia decyzja ES-4321/2/08 z dnia 29.05.2008 r.
zawody i specjalności: -.
forma kształcenia: Zaoczna
osoby prawne i fizyczne prowadzące szkoły/placówki: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie
numer ewidencji: ES-43202/2/08

 

Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta" w Przemyślue
Przemyśl, ul. Słowackiego 85,
tel. 42 636 28 00

 

typ/rodzaj szkoły: Szkoła ponadgimnazjalna, szkoła policealna dla dorosłych
rok założenia: 2008
uprawnienia szkoły publicznej: Posiada uprawnienia decyzja ES-4321/6/08 z dnia 30.09.2008 r.
zawody i specjalności: tech. ochrony osób i mienia 515[01].
forma kształcenia: Zaoczna
osoby prawne i fizyczne prowadzące szkoły/placówki: Centrum Szkoleniowe Służb Ochrony DELTA SP. z o.o.
numer ewidencji: ES-43202/6/08

 

Policealne Studium Technik Budownictwa
Przemyśl, ul. Katedralna 5,
tel.  16 676 00 76

 

typ/rodzaj szkoły: Szkoła ponadgimnazjalna, szkoła policealna dla dorosłych
rok założenia: 2009
uprawnienia szkoły publicznej: Posiada uprawnienia decyzja E-4321/1/09 z dnia 27.09.2009 r.
zawody i specjalności: tech. budownictwa 311[04].
forma kształcenia: Zaoczna
osoby prawne i fizyczne prowadzące szkoły/placówki: Wiesława Januszczyk.
numer ewidencji: E-43202/1/09

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Przemyślu ZDZ w Rzeszowie
Przemyśl, ul. Czarnieckiego 2,
tel. 16 678 26 71

 

typ/rodzaj szkoły: Liceum ogólnokształcące dla dorosłych, szkoła ponadgimnazjalna
rok założenia: 2011
uprawnienia szkoły publicznej: Posiada uprawnienia decyzja E.4423.1.2011 z dnia 14.01.2011 r.
zawody i specjalności: -.
forma kształcenia: Zaoczna
osoby prawne i fizyczne prowadzące szkoły/placówki: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie
numer ewidencji: E.4430.3.1.2011

 

Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Przemyślu
Przemyśl, ul. Glazera 44,
tel. 76 832 24 42, 853 28 48

 

typ/rodzaj szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych
rok założenia: 2011
uprawnienia szkoły publicznej: Posiada uprawnienia decyzja E.4423.2.2011 z dnia 14.06.2011 r.
zawody i specjalności: Technik ochrony fizycznej osób i mienia 541315, technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509, technik eksploatacji portów i terminali 333106, opiekun osoby starszej 341202.
forma kształcenia: Zaoczna
osoby prawne i fizyczne prowadzące szkoły/placówki: Międzynarodowa Federacja Modern JU-Jitsu w Głogowie
numer ewidencji: E.4430.3.2.2011

Liceum Ogólnokształcace w Przemyślu
Przemyśl, ul. Ratuszowa 10/1 (adres sekretariatu),

Dodatkowe miejsce prowadzenia zajęć dydaktycznych: ul. Dworskiego 99,
tel. 16 732 36 13

typ/rodzaj szkoły: Szkoła ponadgimnazjalna - trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych
rok założenia: 2013
uprawnienia szkoły publicznej: Posiada uprawnienia decyzja E.4423.1.2013 z dnia 24.04.2013 r.
zawody i specjalności:-.
forma kształcenia: Zaoczna
osoby prawne i fizyczne prowadzące szkoły/placówki: Ewa Piechowska
numer ewidencji: E.4430.3.1.2013

Policealna Szkoła w Przemyślu
Przemyśl, ul. Smolki 10,

Dodatkowe miejsce prowadzenia zajęć dydaktycznych: ul. Dworskiego 99,
tel. 16 732 36 13

typ/rodzaj szkoły: Szkoła ponadgimnazjalna - policealna dla dorosłych
rok założenia: 2013
uprawnienia szkoły publicznej: Posiada uprawnienia decyzja E.4423.2.2013 z dnia 24.04.2013 r.
zawody i specjalności: technik administracji 334306, technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509, technik informatyk 351203, technik rachunkowości 431103, technik usług kosmetycznych 514207, technik archiwista 441403, opiekunka środowiskowa 431204, florysta 343203, technik geolog 311106, asystent osoby niepełnosprawnej 341201, opiekun osoby starszej 341202, opiekun w domu pomocy społecznej 341203, technik geodeta 311104, technik ekspoatacji portów i terminali 333106, technik turystyki wiejskiej 515203, technik usług pocztowych i finansowych 421108, technik weterynarii 324002, technik ochrony fizycznej i mienia 541315.
forma kształcenia: Zaoczna
osoby prawne i fizyczne prowadzące szkoły/placówki: Ewa Piechowska
numer ewidencji: E.4430.3.2.2013

 

Wpis dodany przez: , 2007-05-24 15:38
Ostatnio modyfikowany przez: Paweł Bugera, 2014-08-28 09:21
Wersja do wydruku
  • PODZIEL SIĘ
  • Facebook
  • Twitter
  • Blip