Subskrybuj kanał RSS

Aktualności

Intermapa Przemyśla

Fotogaleria

Zarządy Osiedli

Honorowi Obywatele

Miasta partnerskie

Organizacje pozarządowe

Młodzieżowa Rada Miasta Przemyśla

Rada Seniorów

Polityka Społeczna

Poszerzenie granic

Katalog stron internetowych

Linki papieskie

Ochrona i konserwacja zabytków

Przyjaciele Przemyśla

Przemyśl - Czyste Miasto

Zarządzanie Kryzysowe

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Kamery

Program Usuwania Azbestu

Nasze miasto

2015-02-13 13:32:00 Sukces aplikacji mobilnej Przemyśla w Mobile Trends Awards
Obrazek Nasza aplikacja „Przemyśl mobilny” wygrała w kategorii „Miasto z najlepszą stroną lub aplikacją mobilną”. 12 lutego 2015 roku w Krakowie po raz czwarty zostały wręczone prestiżowe nagrody Mobile Trends Awards, przyznawane dla najlepszych firm i instytucji z branży mobilnych technologii. Zwycięzców wyłoniła kapituła konkursowa, w skład której wchodzą eksperci z branży mobilnej i IT. Już sama nominacja do ścisłego grona 
 • PODZIEL SIĘ
 • Facebook
 • Twitter
 • Blip
2015-02-20 15:16:00 Porządek obrad VII (7) Sesji Rady Miejskiej w Przemyślu zwołanej na dzień 26.02.2015 r.
VII (7) sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 26 lutego 2015 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.   Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 stycznia 2015 r. 3. Rezolucja nr 1/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie ustanowienia roku 2015 ,,Rokiem Sokoła Przemyskiego” – proj. 
 • PODZIEL SIĘ
 • Facebook
 • Twitter
 • Blip
2015-02-25 11:48:00 Odbyło się posiedzenie Zarządu Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych
Obrazek We wtorek 25 lutego br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego odbyło się posiedzenie Zarządu Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych. Podczas obrad wybrane zostało prezydium Zarządu PSST V Kadencji: Wiceprzewodniczący PSST: Józef Kardyś - Starosta Kolbuszowski Ryszard Pabian – Burmistrz Jasła Sekretarz Zarządu PSST: Lucjusz Nadbrzeżny – Prezydent Miasta Stalowa Wola Skarbnik 
 • PODZIEL SIĘ
 • Facebook
 • Twitter
 • Blip
2015-02-25 11:32:00 Rekrutacja do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży
Szanowni Państwo Uprzejmie informuję, że rekrutacja do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzonych przez Miasto Przemyśl na rok szkolny 2015/2016 przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem systemu informatycznego. System elektronicznej rekrutacji wspomoże Państwa w całym procesie rekrutacji – od wyboru placówki, poprzez wypełnienie wniosku, aż do uzyskania końcowych 
 • PODZIEL SIĘ
 • Facebook
 • Twitter
 • Blip
2015-02-24 12:21:00 Preferencyjne pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach programu "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II"
Obrazek Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że na terenie województwa podkarpackiego  realizowany jest program „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II” uruchomiony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. W ramach programu udzielane są  preferencyjne pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej . O pożyczkę mogą ubiegać się: osoby bezrobotne , 
 • PODZIEL SIĘ
 • Facebook
 • Twitter
 • Blip
2015-01-29 08:00:00 Wspieramy organizacje pożytku publicznego
Obrazek Szanowni Mieszkańcy Przemyśla Każdego roku w okresie rozliczeń podatkowych zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego w ramach kampanii „1% - Przemyśl to sobie” na rzecz przemyskich organizacji pożytku publicznego. I tym razem chciałbym zachęcić Państwa do zaangażowania się w taką formę pomocy, stosując zasadę, że wspierając lokalne inicjatywy, jednocześnie pomagamy naszemu miastu. Kwota wsparcia wydaje 
 • PODZIEL SIĘ
 • Facebook
 • Twitter
 • Blip
2015-02-25 10:17:00 UWAGA - Zmiana lokalizacji części wydziałów Urzędu Miejskiego w Przemyślu
Informujemy, iż zakończył się proces przenoszenia części wydziałów Urzędu Miejskiego z budynku Ratuszowa 10A. Jednocześnie informujemy, że telefony kontaktowe nie uległy zmianie. Aktualna lokalizacja wydziałów znajduje się w pod linkiem: http://www.przemysl.pl/urzad_miejski/ Do budynków przy: ul. Wodnej 11przeprowadziły się: - Wydział Gospodarki Lokalowej - Wydział Inwestycji - Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony 
 • PODZIEL SIĘ
 • Facebook
 • Twitter
 • Blip
2015-02-24 08:45:00 Komunikat Prezydenta Miasta w sprawie Pomnika Zesłańców Sybiru i Ofiar Katynia
Obrazek Szanowni Państwo, W związku z dyskusją na posiedzeniu Komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 23 lutego 2015 r. dotyczącą sprawy planowanego pomnika Zesłańców Sybiru i Ofiar Katynia oraz podtrzymaniem przez Państwa Radnych woli budowy pomnika zgodnie z propozycją środowisk sybirackich i rodzin katyńskich, pomimo  uchwały nr 4/2015 Przemyskiej Rady Seniorów proponującą szeroką dyskusję nt. kształtu i umiejscowienia tego 
 • PODZIEL SIĘ
 • Facebook
 • Twitter
 • Blip
2015-02-24 07:51:00 Komunikat Prezydenta Miasta w sprawie Spółdzielni Socjalnej „SENIOR” w Przemyślu
W związku z licznymi informacjami na temat trudnej sytuacji finansowej Spółdzielni Socjalnej „SENIOR” informuję, że zawsze popierałem i będę wspierał wszelką działalność, która zmierza do aktywizacji osób bezrobotnych, w szczególności mającej na celu pomoc seniorom. Prezydent Miasta  na miarę swoich możliwości stara się wspomagać wszystkie organizacje działające w sferze pożytku publicznego na terenie miasta Przemyśla, 
 • PODZIEL SIĘ
 • Facebook
 • Twitter
 • Blip
2015-02-24 11:31:00 WAŻNE INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW ZMIANY DOTYCZĄ: Prawa o aktach stanu cywilnego, Ustawy o dowodach osobistych oraz Ustawy o ewidencji ludności.
1 marca 2015 r. wchodzą w życie nowe ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, Ustawa o dowodach osobistych oraz Ustawa o ewidencji ludności. Wprowadzają one zmiany, które mają ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw w urzędzie. Najważniejsze zmiany to: Rejestracja stanu cywilnego : Rejestracja noworodków: wraz z rejestracją nowo narodzonego dziecka, w urzędzie dokonywać się będzie jego zameldowanie. Ponadto System Rejestrów 
 • PODZIEL SIĘ
 • Facebook
 • Twitter
 • Blip
2015-02-23 13:12:00 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Obrazek 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" - święto państwowe poświęcone żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. W tym dniu zapraszamy mieszkańców Przemyśla na kilka wydarzeń związanych z obchodami. Organizatorami Święta w naszym mieście są: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Urząd Miejski w Przemyślu, Przemyska Biblioteka Publiczna, NSZZ "Solidarność" Ziemi Przemyskiej, Muzeum 
 • PODZIEL SIĘ
 • Facebook
 • Twitter
 • Blip
2015-02-24 14:45:00 71. rocznica zagłady polskiej miejscowości HUTA PIENIACKA na Podolu
Obrazek 1 marca Stowarzyszenie Pamięci Polskich Termopil i Kresów, Przemyskie Rodziny Kresowe oraz Klub Inteligencji Katolickiej w Przemyślu zapraszają do udziału w uroczystościach upamiętniających 71 rocznicę zagłady polskiej miejscowości HUTA PIENIACKA na Podolu. 1 marca 2015r. niedziela - kościół pw. Św. Trójcy w Przemyślu godz. 15.00 - Msza św. za mieszkańców Huty Pieniackiej i Korościatyna zamordowanych przez OUN- UPA i SS 
 • PODZIEL SIĘ
 • Facebook
 • Twitter
 • Blip
2015-02-23 07:24:00 Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
Obrazek Dziś tj. 23 lutego br. rozpoczyna się akcja pod hasłem „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Akcja potrwa do soboty 28 lutego br. W tych dniach w Prokuraturze Okręgowej w Przemyślu oraz w Prokuraturach Rejonowych okręgu przemyskiego wyznaczeni prokuratorzy w godzinach urzędowania (od 7.30 do 15.30)  będą informować pokrzywdzonych przestępstwem o ich uprawnieniach oraz podmiotach mogących udzielić im pomocy. W roku 2000 w Ministerstwie 
 • PODZIEL SIĘ
 • Facebook
 • Twitter
 • Blip
2015-02-24 13:51:00 Komunikat Prezydenta Miasta Przemyśla w sprawie zakończenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Przemyskiej Biblioteki Publicznej
Komunikat Prezydenta Miasta Przemyśla w sprawie zakończenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Przemyskiej Biblioteki Publicznej Po zapoznaniu się z dokumentacją konkursową oraz wynikami prac Komisji Konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Przemyskiej Biblioteki Publicznej, która pracowała w dniach 17 i 20 lutego 2015 r. podjąłem decyzję o niezatrudnianiu  kandydata wskazanego przez Komisję oraz ponownym 
 • PODZIEL SIĘ
 • Facebook
 • Twitter
 • Blip
2015-02-18 12:29:00 Kolejne wyróżnienie dla Bike Town Festival Przemyśl 2014
Obrazek Kapituła Konkursowa Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski już po raz piętnasty przyznała Tytuł „Najlepsze Przedsięwzięcie Roku w Małopolsce – Lider Małopolski 2014”. Podczas tej edycji wyróżnienie tym tytułem za organizację widowiskowej imprezy sportowej otrzymał „Bike Town Festival Przemyśl 2014”. To kolejne wyróżnienie dla tego międzynarodowego wydarzenia sportowego. Warto wspomnieć, iż Miasto Przemyśl będzie 
 • PODZIEL SIĘ
 • Facebook
 • Twitter
 • Blip

Konto Bankowe

Urząd Miejski w Przemyślu
Rynek 1, 37-700 Przemyśl1 MARCA 2014 r.

KLIKNIJ SPRAWDŹ JAK 
DOKONYWAĆ WPŁAT

 

 

Kanał Miejski w Serwisie YouTube            Profil w Serwisie FACEBOOK.COM

Wszystkie Informacje na Temat Nowego Systemu Gospodarowania Odpadami

kalendarz imprez

Facebook

Wideo

 

Pogoda