Plan miasta

 1. Zamek wzniesiony po 1340 roku przez Kazimierza Wielkiego
 2. Archikatedra rzymskokatolicka wybudowana w stylu gotyckim w XI- XVIw; w XVIII w. przebudowana w stylu barokowym. Obok katedry późnobarokowa dzwonnica wysoka na 71 metrów.
 3. Kościół Najświętszego Serca Jezusowego i dawne kolegium jezuickie, obecnie archikatedra greckokatolicka.
 4. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
 5. Kościół OO. Franciszkanów.
 6. Zabytkowe kamieniczki w rynku z XVI i XVII w.
 7. Muzeum Historii Miasta Przemyśla
 8. Gmach Urzędu Miejskiego.
 9. Dawny klasztor Dominikanów. Obecnie mieści się w nim starostwo powiatowe.
 10. Dawny klasztor Dominikanek. Obecnie Wojskowy Ośrodek Kultury oraz Muzeum Twierdzy Przemyśl.
 11. Zespół klasztorny OO. Karmelitów Bosych.
 12. Wieża Zegarowa 1775-1777 r. Obecnie Muzeum Dzwonów i Fajek
 13. Budynek Dworca PKP 1859-1860 r.

powrót do strony głównej